cancelar
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Highlighted

ALO RITO GOMES NAO TA ENTRANDO NA FILA

NAO TA DANDO PRA DAR GO NAS PARTIDAS RIOT ALO AJUDA AI NOIS

1 RESPOSTA
Highlighted
Tropa
Tropa

Re: ALO RITO GOMES NAO TA ENTRANDO NA FILA

ALO RITO GOMES, O LOL NÃO ENTRANDO